nederländska

Perfectionisme en hoogsensitiviteit Als je hoogsensitief bent is de kans groot dat je perfectionistisch kunt zijn. Herken jij je hierin? Je hebt graag de touwtjes in handen. Je gaat door waar anderen allang gestopt zijn. Je hebt oog voor detail, bent altijd bezig en enorm toegewijd. Je wilt graag dat het hele plaatje klopt en zet altijd de puntjes op de i. ‘Goed is goed genoeg’ gaat er bij jou niet in. Dat voelt namelijk ongemakkelijk en retespannend. Fouten probeer je te voorkomen. Maak je toch een fout? Aiiii….Die blijft dan pijnlijk lang hangen. Kortom: je legt de lat hoog. Voor jezelf en voor je omgeving. De hoge eisen die je aan jezelf stelt, bezorgen je ook problemen. Zo analyseer je je vaak helemaal suf voordat je actie onderneemt. Je loopt de hele dag op je tenen en kan je hoofd nog maar net boven water houden. Herkenbaar? Story of my life Veel hoogsensitieve vrouwen hebben last van perfectionisme. Ook ik heb er jarenlang mee geworsteld. Zo zonde! We weten allemaal dat niets en niemand perfect is. Streven naar perfectie kan je flink in de weg zitten en is zinloos. Het kost bakken energie, tijd én negatieve emoties. Vaak ontlenen perfectionisten hun eigenwaarde aan wat ze bereiken in plaats van aan wie ze zijn. Onder perfectionisme kan namelijk heel goed de overtuiging liggen dat je niet goed genoeg bent. Daarom is feedback vaak pijnlijk. Het geeft je het gevoel dat je als persoon wordt afgewezen. En dat roept wellicht heftige emoties van vroeger bij je op. Het kritische stemmetje in je hoofd Uit onzekerheid stel je dus hoge eisen aan jezelf. Je neemt veel te veel hooi op je vork. Ik mag geen fouten maken. Ik wil aardig gevonden worden. Ik ben niet goed genoeg. Weer niet gelukt. Zie je wel. Ik kan het niet. Zomaar een paar gedachten die regelmatig voorbij komen en voor stress zorgen. Fouten maken betekent voor jou falen. Zo werkt je perfectionisme faalangst in de hand. Ook daar weet ik helaas alles van. Je zet alles op alles om aan je eigen strenge eisen te voldoen. Of je gaat uitdagingen uit de weg. Dan kun je het ook niet verprutsen. Perfectionisme kan ervoor zorgen dat je bepaalde stappen niet durft te zetten. Het kan leiden tot frustraties, stress, angsten en zelfs een burn-out. Bizar, hè, dat je eigen innerlijke criticus een burn-out kan veroorzaken? Hoe je het ook wendt of keert, vroeg of laat blokkeert je perfectionisme je. Oefening om je perfectionisme los te laten Perfectionisme komt voort uit bepaalde (hardnekkige) overtuigingen en gedachten. Je hoeft je gedachten niet te geloven. Laat perfectionistische gedachten aan je voorbij gaan en kies bewust voor andere, positieve en motiverende gedachten over jezelf. Kun je niets bedenken? Ieder mens is uniek. ♥ Wat zijn jouw talenten, kwaliteiten en positieve en bijzondere eigenschappen? ♥ Wat heb je goed gedaan, welke successen heb je behaald? Hoe kwam dat? ♥ Wat zijn jouw grootste passies en drijfveren? Neem de tijd om de antwoorden op te schrijven. Neem de antwoorden vervolgens een periode heel bewust in je op. Iedere dag weer. Sta ermee op en ga ermee naar bed. Zo heb je altijd positieve en motiverende gedachten over jezelf paraat als je ze nodig hebt. Als je dit lang genoeg doet, verander je je mindset en verleg je je focus op je talenten, mogelijkheden en kansen. Wil je perfectionisme blijvend loslaten? Als je perfectionisme blijvend wilt loslaten, is er vaak meer nodig dan alleen het doen van een oefening. Dus mocht je merken dat het doen van bovenstaande oefening je niet echt blijvend en structureel af helpt van perfectionisme, dan is dat niet zo gek. Perfectionisme komt namelijk meestal voort uit onzekerheid, je niet goed genoeg voelen of bang zijn om tekort te schieten. En dus is het van belang om vooral aan de oorzaak te werken. Ik heb zelf ook jaren lang last gehad van perfectionisme en voor mij was de oplossing vooral om te werken aan mijn zelfbeeld en onzekerheid. Omdat dat de oorzaak was van mijn perfectionisme. En als perfectionisme alleen het gevolg is, is het dus beter om aan de oorzaak te werken. Als je benieuwd bent wat bij jou de oorzaak is van je perfectionisme (en dat is vaak meer dan je hoogsensitieve oog en brein die meer opmerkt) dan kun je altijd een gratis en vrijblijvende kennismaking inplannen via mijn online agenda. Dan bespreken we samen hoe ik je hierbij kan helpen!

svenska

Perfektionism och hög känslighet Om du är mycket känslig är chansen att du kan bli perfektionist. Känner du igen dig själv i det här? Du gillar att ha kontroll. Du fortsätter där andra redan har slutat. Du har ett öga för detaljer, är alltid upptagen och extremt dedikerad. Du vill att hela bilden ska vara rätt och alltid pricka i och korsa t. "Bra är tillräckligt bra" fungerar inte för dig. Det känns obekvämt och spänt. Du försöker undvika misstag. Gör du ett misstag? Aiiii .... Det stannar sedan smärtsamt länge. Kort sagt: du sätter ribban högt. För dig själv och för din miljö. De höga kraven du ställer på dig själv orsakar också problem. På det här sättet analyserar du dig själv helt dåsig innan du vidtar åtgärder. Du går på tå hela dagen och kan knappt hålla huvudet över vattnet. Igenkännlig? Mitt livs historia Många mycket känsliga kvinnor lider av perfektionism. Jag kämpade också med det i flera år. Vad synd! Vi vet alla att ingenting och ingen är perfekt. Att sträva efter perfektion kan komma i vägen och är meningslöst. Det kostar mycket energi, tid och negativa känslor. Ofta hämtar perfektionister sin självkänsla från vad de uppnår snarare än vem de är. Perfektionism kan mycket väl vara tron ​​att du inte är tillräckligt bra. Det är därför feedback ofta är smärtsam. Det får dig att känna att du avvisas som person.Och det kan väcka starka känslor från det förflutna. Den kritiska rösten i ditt huvud Så av osäkerhet ställer du höga krav på dig själv. Du tar alldeles för mycket på din gaffel. Jag kan inte göra misstag. Jag vill bli omtyckt. Jag är inte tillräckligt bra. Misslyckades igen. Ser. Jag kan inte göra det. Bara några tankar som regelbundet dyker upp och orsakar stress. Att göra misstag betyder misslyckande för dig. Det är så din perfektionism främjar rädsla för misslyckande. Tyvärr vet jag allt om det också. Du gör allt du kan för att uppfylla dina egna strikta krav. Eller så undviker du utmaningar. Då kan du inte förstöra det. Perfektionism kan göra dig rädd för att ta vissa steg. Det kan leda till frustrationer, stress, rädsla och till och med utbrändhet. Bisarrt, är det inte att din egen inre kritiker kan orsaka utbrändhet? Hur du än tittar på det, förr eller senare kommer din perfektionism att blockera dig. Träna för att släppa din perfektionism Perfektionism härrör från vissa (ihållande) övertygelser och tankar. Du behöver inte tro dina tankar. Låt perfektionistiska tankar passera dig och välj medvetet olika, positiva och motiverande tankar om dig själv. Kan du inte tänka dig någonting? Varje person är unik. ♥ Vilka är dina talanger, egenskaper och positiva och speciella egenskaper? ♥ Vad har du gjort bra, vilka framgångar har du uppnått? Hur hände det?♥ Vilka är dina största passioner och motiv? Ta dig tid att skriva ner svaren. Då absorberar du medvetet svaren under en tidsperiod. Varje dag. Gå upp med det och lägg dig till det. På det här sättet har du alltid positiva och motiverande tankar om dig själv redo när du behöver dem. Att göra detta tillräckligt länge kommer att förändra din inställning och flytta ditt fokus till dina talanger, förmågor och möjligheter. Vill du släppa perfektionism permanent? Om du vill släppa perfektionism permanent tar det ofta mer än bara att göra en övning. Så om du märker att att göra ovanstående övning inte verkligen hjälper dig permanent och strukturellt från perfektionism, så är det inte så förvånande. Perfektionism härrör vanligtvis från osäkerhet, inte att känna sig tillräckligt bra eller vara rädd för att komma under. Så det är viktigt att arbeta med orsaken. Själv har jag lidit av perfektionism i flera år och för mig var lösningen främst att arbeta med min självbild och osäkerhet. För det var orsaken till min perfektionism. Och om perfektionism bara är resultatet är det bättre att arbeta med saken. Om du är nyfiken på vad som är orsaken till din perfektionism (och det är ofta mer än ditt mycket känsliga öga och hjärna märker mer), kan du alltid boka en gratis och icke-bindande introduktion via min online-agenda. Sedan diskuterar vi hur jag kan hjälpa dig med detta!

Oversatt.se | Hur använder jag den nederländska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)