nederländska

oe werkt het hoogsensitieve brein? Hoe meer je weet over hoe je brein werkt, hoe meer begrip je voor jezelf kunt hebben en hoe beter je er mee om kunt gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat het hoogsensitieve brein anders in elkaar zit dan het niet-hoogsensitieve brein. Er is gebleken dat er bij hsp’ers meer activiteit in de hersenen wordt gemeten. Tijdens het onderzoek zag men dat de hersengebieden feller oplichtten en dat er ook meer hersengebieden oplichten. Dit wijst op een intensere waarneming en een diepere verwerking van alles wat er bij je binnenkomt. Doordat de informatie die bij je binnenkomt met veel meer hersengebieden wordt verwerkt, worden er meerdere analyses gemaakt en nieuwe verbanden gelegd. Het heeft dus zeker ook een groot voordeel! Een ander interessant feit over de hersenen is de werking van het Default Mode Network. Dat is het gedeelte van de hersenen dat ‘aanslaat’ als je in rust bent en niets doet. Het Default Mode Network houdt zich onder andere bezig met reflectie, verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen en fantaseren over hoe het zou kunnen zijn. Ook houdt dit stukje van je hersenen zich bezig met morele besluitvorming: is het wel goed wat er is gebeurd? Dit stukje brein is bij hsp’ers veel actiever dan bij niet-hsp’ers. En dat zorgt ervoor dat hoogsensitieve mensen vaak een situatie opnieuw afspelen in hun hoofd en zich daarbij afvragen of ze wel het juiste hebben gedaan. Voor niet-hsp’ers kan dit onbegrijpelijk zijn. Die vragen zich af: waarom hou je je daar nu nog zoveel mee bezig? Dat komt dus door het Default Mode Network dat zo actief is bij hsp’ers. Daarnaast hebben hsp’ers veel spiegelneuronen. Spiegelneuronen zijn per toeval ontdekt door Rizzolatti, die breinscans bij apen maakte. In de pauze pakte een van de onderzoekers een voorwerp, terwijl een aap toekeek. In de hersenen van de aap werden de breingebieden actief die actief zouden worden als de aap ZELF dat voorwerp zou pakken. Dus hoewel de aap alleen maar toekeek ‘dacht’ zijn brein als het ware dat hij het zelf oppakte. Dit is de basis van het grote empathische vermogen dat hoogsensitieve mensen hebben. Doordat ze veel spiegelneuronen hebben, voelen ze goed aan wat andere mensen voelen of meemaken. Bijna alsof ze het zelf meemaken. En dit is ook de reden dat hsp’ers zich snel laten beïnvloeden door de gemoedstoestand van anderen. Ze nemen die gevoelens snel over. Ook is onderzocht of hoogsensitieve mensen intensere emoties ervaren. Daarvoor kregen een groep hsp’ers en een groep niet-hsp’ers verschillende positieve en negatieve foto’s te zien. Uit een vragenlijst die ze naderhand moesten invullen, bleek dat bij de hsp’ers zowel de positieve als de negatieve beelden veel sterkere emoties opriepen. Dat betekent, dat eenzelfde situatie door hsp’ers als veel emotioneler wordt ervaren dan door niet-hsp’ers. Uit een test door Elaine Aron bleek dat het humeur van hoogsensitieve mensen sterker wordt beïnvloed door stress. Ze liet psychologiestudenten vraagstukken oplossen. Er waren twee versies: een gemakkelijke en een moeilijke.. De hsp’ers die de moeilijke test hadden gemaakt, voelden zich na afloop veel slechter dan de hsp’ers die de gemakkelijke test hadden gemaakt. Bij de niet-hsp’ers was er géén verschil in het humeur van de studenten. Hoogsensitieve mensen ervaren meer stress door omgevingsfactoren, terwijl deze op niet-hsp’ers geen impact hebben. Wil je nog meer over het hoogsensitieve brein lezen? Lees dan ook mijn andere blog het hoogsensitieve brein in 8 stappen. Zoals je ziet brengt het hoogsensitieve brein van alles met zich mee en heeft het invloed op hoe je met dingen omgaat. Het kan allerlei voordelen hebben en daarnaast zijn er een aantal veelvoorkomende valkuilen die op de loer liggen. Het goede nieuws is dat je de 'lasten' die je van je hoogsensitiviteit kunt ondervinden, wel degelijk kunt verminderen en er dus een fikse verbetering mogelijk is. Hoogsensitieve vrouwen die bij mij het coachingstraject hebben gedaan ervaren meer rust in hun hoofd, emoties van anderen komen niet meer zo binnen, de emotionele lading van oud zeer is weg en ze piekeren veel minder. Als er iets vervelends gebeurt, blijft het niet zo hangen, maar zakt het snel weg. Ben je benieuwd naar alle anderen voordelen? Bekijk dan het overzicht van de 50 voordelen. Zou jij dit ook wel willen, maar denk je dat dat niet mogelijk is? Neem dan contact met mij op. Je hoeft niet te denken 'zo ben ik nu eenmaal'. Er is namelijk meer mogelijk dan je denkt. Ook als je er al tientallen jaren tegenaan loopt en van alles hebt geprobeerd. Ik vertel je er graag meer over! Gepubliceerd op13 augustus 2020 Berichtnavigatie

svenska

Hur fungerar den mycket känsliga hjärnan? Ju mer du vet om hur din hjärna fungerar, desto mer förståelse kan du ha för dig själv och desto bättre kan du hantera den. Vetenskaplig forskning har visat att den mycket känsliga hjärnan är konstruerad annorlunda än den icke-mycket känsliga hjärnan. Det har visat sig att mer aktivitet mäts i hjärnan hos HSP. Under studien sågs det att hjärnområdena tänds ljusare och att fler hjärnområden också tänds. Detta indikerar en mer intensiv uppfattning och en djupare bearbetning av allt som kommer till dig. Eftersom informationen som kommer till dig behandlas med många fler hjärnområden görs flera analyser och nya kopplingar görs. Så det har verkligen en stor fördel! Ett annat intressant faktum om hjärnan är hur standardläget nätverk fungerar. Det är den del av hjärnan som "skjuter" när du är i vila och inte gör någonting. Bland annat handlar Standard Mode Network om reflektion, skapa kopplingar mellan olika händelser och fantisera om hur det kan vara. Denna del av din hjärna är också inblandad i moraliskt beslutsfattande: är det bra vad som hände? Denna del av hjärnan är mycket mer aktiv i HSP än i icke-HSP.Och det betyder att mycket känsliga människor ofta spelar upp en situation i huvudet och undrar om de har gjort rätt. Detta kan vara obegripligt för icke-HSP. De frågar sig själva: varför är du fortfarande så inblandad i detta? Detta beror på standardläget nätverk som är så aktivt bland HSP. Dessutom har HSPs många spegelneuroner. Spegelneuroner upptäcktes av misstag av Rizzolatti, som gjorde hjärnskanningar hos apor. Under pausen plockade en av forskarna ett objekt medan en apa såg. I apans hjärna blev hjärnområdena aktiva som skulle bli aktiva om apan SJÄLV plockade upp det objektet. Så även om apan bara såg, "trodde" hans hjärna att den själv tog upp den. Detta är grunden för den stora empati som mycket känsliga människor har. Eftersom de har många spegelneuroner har de en god känsla för vad andra människor känner eller upplever. Nästan som om de själva upplevde det. Och det är också anledningen till att HSP lätt påverkas av andras stämning. De tar snabbt över dessa känslor. Det undersöktes också om mycket känsliga människor upplever mer intensiva känslor. Innan dess visade en grupp HSP och en grupp icke-HSP olika positiva och negativa foton.Ett frågeformulär som de var tvungna att fylla i efteråt visade att både de positiva och negativa bilderna väckte mycket starkare känslor bland HSP. Detta innebär att samma situation upplevs som mycket mer emotionell av HSPs än av icke-HSPs. Ett test av Elaine Aron visade att stämningen hos mycket känsliga människor påverkas starkare av stress. Hon fick psykologstudenter att lösa problem. Det fanns två versioner: en lätt och en svår version. HSP: erna som hade tagit det svåra testet kände sig mycket sämre efteråt än de HSP som hade tagit det lätta testet. Det var ingen skillnad i studenternas stämning bland de icke-HSP. Mycket känsliga människor upplever mer stress på grund av miljöfaktorer, medan dessa inte har någon inverkan på icke-HSP. Vill du läsa mer om den mycket känsliga hjärnan? Läs min andra blogg den mycket känsliga hjärnan i åtta steg. Som du kan se involverar den mycket känsliga hjärnan många saker och påverkar hur du hanterar saker. Det kan ha alla möjliga fördelar och dessutom finns det ett antal vanliga fallgropar som lurar. Den goda nyheten är att du verkligen kan minska de "bördor" som du kan uppleva av din höga känslighet, så att en betydande förbättring är möjlig.Mycket känsliga kvinnor som har slutfört coachningsprocessen med mig upplever mer sinnesfrid, andras känslor kommer inte längre in, den emotionella laddningen av gammal smärta är borta och de oroar sig mycket mindre. Om något dåligt händer stannar det inte så, men bleknar snabbt. Är du nyfiken på alla andra fördelar? Se översikten över de 50 fördelarna. Vill du göra det också, men tror du att det inte är möjligt? Snälla kontakta mig. Du behöver inte tänka "så är jag bara". Det är mer möjligt än du tror. Även om du har hanterat det i årtionden och har provat allt. Jag berättar gärna mer om det! Publicerad den 13 augusti 2020 Meddelande navigering

Oversatt.se | Hur använder jag den nederländska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)