nederländska

Het besluit wat mijn leven veranderde Mijn naam is Josien Hannema, oprichter van Sense & Sensitivity; een coachingspraktijk gespecialiseerd in de hoogsensitieve vrouw. Als hoogsensitieve vrouw die het nodige heeft meegemaakt, heb ik van alles geprobeerd om met mijn eigen struggles te dealen. Totdat Creatrix® op mijn pad kwam. Nadat ik zelf heb ervaren hoe levensveranderend Creatrix® is, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats en heb ik mijn leven over een compleet andere boeg gegooid. Na bijna 20 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ben ik gaan doen wat écht bij mij past. Na het Creatrix® coachingsprogramma ontdekte ik hoe het leven ook geleefd kan worden, namelijk rijker, zinvoller, relaxter en moeiteloos. Nog tijdens het coachingstraject besloot ik direct om zelf de opleiding tot Creatrix® Transformologist® te gaan doen. Ik wilde niets liever dan andere hoogsensitieve vrouwen laten ervaren hoe fantastisch het is om niet meer voortdurend op je tenen te hoeven lopen. Niet meer in ‘standje overleven’ maar een fijn leven te léven. Om zonder schuldgevoel voor jezelf te kiezen. Josien: 'Creatrix® is het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven!' Het is mijn missie om met Sense & Sensitivity hoogsensitieve vrouwen te helpen de beste versie van zichzelf te worden, zodat ze moeiteloos het leven gaan leiden wat ze graag willen en wat echt bij hen past. Ik wil deze vrouwen helpen om zich blijvend te bevrijden van trauma’s, belemmerende gedachten, onzekerheden en een laag zelfbeeld. Omdat ik zelf hoogsensitief ben, weet ik wat een enorm verschil Creatrix® kan maken in het leven van hoogsensitieve vrouwen. In jouw leven! Door mijn studie communicatie en jarenlange werkervaring als manager, weet ik éxact hoe het eraan toe gaat in het bedrijfsleven en welke druk er op jou wordt gelegd. Ook een partner, kinderen, misschien wel de zorg voor een ouder en een leuk sociaal leven, kosten bakken energie. Als hoogsensitieve vrouw bikkel je vaak door, negeer je signalen en hou je alle ballen in de lucht. Overspannenheid of een burn out liggen mogelijk al op de loer. Dat was bij mij ook het geval. Gelukkig ontdekte ik Creatrix®. Sense & Sensitivity is gespecialiseerd in hoogsensitiviteit bij vrouwen en weet als geen ander het hoogsensitieve vrouwenbrein en gevoelsleven te ontrafelen. Veel hoogsensitieve vrouwen hebben voortdurend het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn en achter lopen. Ze hebben vaak last van onzekerheid, faalangst, schuldgevoel en van negatieve gedachten over zichzelf. Het Creatrix® programma rekent voorgoed af met deze diepgewortelde issues en negatieve emoties. Ik ben zelf het bewijs daarvan: nu jaren later voel ik me nog steeds gelukkig, krachtig, zelfverzekerd en energiek! Dat gun ik jou ook en ik sta te popelen om je te helpen. Creatrix® is het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven. Je hebt er een leven lang profijt van!

svenska

Beslutet som förändrade mitt liv Jag heter Josien Hannema, grundare av Sense & Sensitivity; en coachningspraxis specialiserad på den mycket känsliga kvinnan. Som en mycket känslig kvinna som har gått igenom mycket har jag försökt allt för att hantera mina egna kämpar. Tills Creatrix® kom på min väg. Efter att jag själv upplevt hur livsförändrande Creatrix® är, föll alla pusselbitarna på plats och jag förändrade mitt liv helt. Efter att ha arbetat i företagsvärlden i nästan 20 år började jag göra det som verkligen passar mig. Efter Coachrix®-coachningsprogrammet upptäckte jag hur livet också kan levas, nämligen rikare, mer meningsfullt, mer avslappnat och enkelt. Även under coachningsprocessen bestämde jag mig genast för att utbilda Creatrix® Transformologist® själv. Jag ville inte mer än att låta andra mycket känsliga kvinnor uppleva hur underbart det är att inte ständigt behöva gå på tårna. Inte längre i "överlevnad" utan att leva ett trevligt liv. Att välja själv utan att känna skuld. Josien: 'Creatrix® är den största gåvan du kan ge dig själv!' Det är mitt uppdrag med Sense & Sensitivity att hjälpa mycket känsliga kvinnor att bli den bästa versionen av sig själva, så att de enkelt kan leva det liv de vill ha och vad som verkligen passar dem.Jag vill hjälpa dessa kvinnor att permanent frigöra sig från traumor, begränsande tankar, osäkerhet och låg självkänsla. Eftersom jag själv är mycket känslig vet jag vilken stor skillnad Creatrix® kan göra i högkänsliga kvinnors liv. I ditt liv! Tack vare mina kommunikationsstudier och många års arbetserfarenhet som chef vet jag exakt hur saker fungerar i affärer och vilket tryck som läggs på dig. En partner, barn, kanske vård av en förälder och ett roligt socialt liv kostar också mycket energi. Som en mycket känslig kvinna går du ofta nötter, ignorerar signaler och håller alla bollar i luften. Överbelastning eller utbrändhet kan redan luras. Så var det också med mig. Lyckligtvis upptäckte jag Creatrix®. Sense & Sensitivity specialiserar sig på hög känslighet hos kvinnor och vet bättre än någon annan hur man kan riva upp den mycket känsliga kvinnliga hjärnan och emotionella livet. Många mycket känsliga kvinnor känner ständigt att de inte är tillräckligt bra och att de släpar efter. De lider ofta av osäkerhet, rädsla för misslyckande, skuld och negativa tankar om sig själva. Programmet Creatrix® sätter stopp för dessa djupgående problem och negativa känslor för gott. Jag är själv ett bevis på det: år senare känner jag mig fortfarande glad, kraftfull, självsäker och energisk! Jag önskar dig samma sak och jag är angelägen om att hjälpa dig.Creatrix® är den största gåvan du kan ge dig själv. Du kommer att dra nytta av det under en livstid!

Oversatt.se | Hur använder jag den nederländska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)