nederländska

Het Sense & Sensitivity Creatrix® programma is geschikt voor alle vrouwen die de beste versie van zichzelf willen worden. Ben jij een hoogsensitieve vrouw? Dan is het Sense & Sensitivity Creatrix® programma ideaal voor jou. Hoogsensitieve-vrouwen-expert Sense & Sensitivity is gespecialiseerd in hoogsensitiviteit bij vrouwen en weet als geen ander het hoogsensitieve vrouwenbrein en gevoelsleven te ontrafelen. Als hoogsensitieve vrouw raak je snel overweldigd door allerlei prikkels en ben je gevoelig voor energieën en emoties van anderen. Negatieve emoties van anderen absorbeer je als een spons en de verwerking vergt veel van je. Je wilt alles perfect doen en je wilt niemand teleurstellen. Door je hoge tempo en je grote inzet raak je gemakkelijk overprikkeld. En waarschijnlijk herken je je in meer kenmerken van de hoogsensitieve vrouw. De kracht van Sense & Sensitivity Het krachtige Sense & Sensitivity Creatrix® programma is ideaal voor de hoogsensitieve vrouw. HSP'ers lopen vaak de hele dag op hun tenen en kunnen relatief snel geestelijk en lichamelijk overbelast raken. Creatrix® brengt hoofd, hart en onderbuik op een diep onderbewust niveau met elkaar in verbinding en op één lijn. Als hoogsensitieve vrouw weet je vaak rationeel van alles. Bijvoorbeeld dat je goed genoeg bent. Door de samenwerking tussen ratio, gevoel en intuïtie bij Creatrix®, zal je dit vanuit een diep innerlijk weten tot in je tenen voelen en ernaar handelen. Belemmerende overtuigingen, negatieve emoties en trauma’s worden in het onderbewustzijn getransformeerd én herprogrammeerd. Als HSP-expert heeft Sense & Sensitivity uitstekend ontwikkelde 'HSP-antennes' en doorziet issues snel. Ook als je er zelf niet bij kunt. Overgeërfde issues kun je vaak niet herleiden of verklaren. Doordat met Creatrix® via epigenetica alles aan de oppervlakte komt, pakken we ook alle issues die je overerft hebt van voorgaande generaties effectief aan. De beste versie van jezelf Het Sense & Sensitivity Creatrix® programma kan de weg voor je vrij maken naar een gelukkig, zinvol en rijk leven waarvan je volop geniet. Een leven waarin je de beste versie van jezelf bent en je talenten en gaven benut. Zoals hoogsensitiviteit. Een leven waarin je geen last meer hebt van pijnlijke emoties en negatieve gedachten en rust in je hoofd ervaart. Vertrouwen in jezelf hebt en je blij en energiek voelt. Dat is niet alleen fantastisch voor jou, maar ook voor je omgeving; je partner, kinderen, ouders, vriendinnen en collega’s. Creatrix® zorgt voor een blijvende diepgaande verandering in je leven. Het is niet het zoveelste trucje of een quick fix om je beter te laten voelen. Met het programma kun je alles voorgoed opruimen wat je belemmert om je leven te leven zoals jij dat wilt.

svenska

Sense & Sensitivity Creatrix®-programmet passar alla kvinnor som vill bli den bästa versionen av sig själva. Är du en mycket känslig kvinna? Då är Sense & Sensitivity Creatrix®-programmet perfekt för dig. Mycket känslig kvinnoexpert Sense & Sensitivity specialiserar sig på hög känslighet hos kvinnor och vet bättre än någon annan hur man kan riva upp den mycket känsliga kvinnliga hjärnan och emotionella livet. Som en mycket känslig kvinna blir du snabbt överväldigad av alla slags stimuli och du är känslig för andras energier och känslor. Du absorberar negativa känslor från andra som en svamp och behandlingen tar mycket av dig. Du vill göra allt perfekt och du vill inte göra någon besviken. På grund av din snabba takt och ditt stora engagemang blir du lätt överstimulerad. Och du känner dig troligen igen i fler egenskaper hos den mycket känsliga kvinnan. Kraften i Sense & Sensitivity Det kraftfulla Sense & Sensitivity Creatrix®-programmet är perfekt för den mycket känsliga kvinnan. HSPs går ofta på tå hela dagen och kan bli mentalt och fysiskt överbelastade relativt snabbt. Creatrix® ansluter och justerar huvud, hjärta och buk på en djup undermedveten nivå. Som en mycket känslig kvinna vet du ofta rationellt allt. Till exempel att du är tillräckligt bra.På grund av samarbetet mellan förhållande, känsla och intuition på Creatrix®, kommer du att känna detta från en djup inre kunskap ner till tårna och agera på det. Begränsande övertygelser, negativa känslor och traumor förvandlas och omprogrammeras i det undermedvetna. Som HSP-expert har Sense & Sensitivity utmärkt utvecklat 'HSP-antenner' och snabbt genomskådat problem. Även om du inte når det själv. Ärvda frågor kan ofta inte spåras eller förklaras. Eftersom allt med Creatrix® kommer till ytan via epigenetik, hanterar vi också effektivt alla frågor som du har ärvt från tidigare generationer. Den bästa versionen av dig själv Sense & Sensitivity Creatrix®-programmet kan bana väg för dig att njuta av ett lyckligt, meningsfullt och rikt liv. Ett liv där du är den bästa versionen av dig själv och använder dina talanger och gåvor. Som hög känslighet. Ett liv där du inte längre lider av smärtsamma känslor och negativa tankar och upplever lugn i ditt huvud. Ha förtroende för dig själv och känn dig glad och energisk. Det är inte bara fantastiskt för dig utan också för de omkring dig; din partner, barn, föräldrar, vänner och kollegor. Creatrix® säkerställer en varaktig djupgående förändring i ditt liv. Det är inte bara ett annat trick eller en snabb lösning för att få dig att må bättre.Med programmet kan du permanent rensa allt som hindrar dig från att leva ditt liv som du vill.

Oversatt.se | Hur använder jag den nederländska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)