nederländska

Ervaar jij alleen de lasten of ook de lusten van je hoogsensitiviteit? Grote kans dat je zelden of nooit de voordelen ervaart van het feit dat je hoogsensitief bent. Ze worden immers vaak overschaduwd door de nadelen. Als hoogsensitieve vrouw heb je een sterk inlevingsvermogen heb je sneller inzicht omdat je meer en intenser waarneemt ben je creatief, heb je een rijke verbeelding en oog voor detail heb je een diep en rijk gevoelsleven kun je informatie nauwkeuriger en uitgebreider verwerken ben je snel geroerd door kunst of muziek ben je alert waardoor je snel kunt schakelen zie en creëer je mogelijkheden en kansen heb je een groot aanpassingsvermogen kun je intens genieten lever je kwaliteit en maak je weinig fouten door je punctualiteit. Zomaar een greep uit de vele voorbeelden van kwaliteiten, of liever gezegd gaven van de hoogsensitieve vrouw. Redenen genoeg om het feit dat je hoogsensitief bent, als kracht in plaats van klacht te zien! Ervaar de voordelen Naast alle voordelen die het Sense & Sensitivity Creatrix® programma je biedt, leer je door het programma ook beter met je hoogsensitiviteit omgaan. Je zult minder last hebben van onder- en overprikkeling en eventuele bijbehorende nare gevolgen: van bore out en depressie tot chronische vermoeidheid en burn out. Doordat Creatrix® gevoelige issues en trauma’s - ook de overgeërfde - blijvend elimineert, ontstaat er meer ruimte om de voordelen van hoogsensitiviteit te ervaren. Je zult je gaven sneller herkennen, erkennen én gebruiken, waardoor je uiteindelijk veel profijt van je hoogsensitiviteit kunt hebben.

svenska

Upplever du bara bördorna eller också fördelarna med din höga känslighet? Chansen är att du sällan eller aldrig upplever fördelarna med att vara mycket känslig. När allt kommer omkring överskuggas de ofta av nackdelarna. Som en mycket känslig kvinna Har du en stark empati du får insikt snabbare eftersom du upplever mer och mer intensivt är du kreativ, har du en rik fantasi och ett öga för detaljer har du ett djupt och rikt emotionellt liv du kan bearbeta information mer exakt och omfattande är du lätt rörd av konst eller musik är du alert så att du kan växla snabbt se och skapa dina möjligheter och möjligheter Har du stor anpassningsförmåga? kan du njuta intensivt du levererar kvalitet och gör några misstag på grund av din punktlighet. Bara några av de många exemplen på kvaliteter, eller snarare gåvor från den mycket känsliga kvinnan. Skäl nog för att se att du är mycket känslig, som en styrka istället för ett klagomål! Upplev fördelarna Förutom alla fördelar som Sense & Sensitivity Creatrix®-programmet erbjuder dig, lär programmet dig också att bättre hantera din höga känslighet. Du kommer att drabbas mindre av understimulering och överstimulering och eventuella därmed obehagliga konsekvenser: från uttråkning och depression till kronisk trötthet och utbrändhet.Eftersom Creatrix® permanent eliminerar känsliga problem och traumor - även de ärvda - finns det mer utrymme att uppleva fördelarna med hög känslighet. Du kommer att känna igen, erkänna och använda dina gåvor snabbare, så att du i slutändan kan dra mycket nytta av din höga känslighet.

Oversatt.se | Hur använder jag den nederländska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)