nederländska

Heb je al van alles geprobeerd om blijvend van negatieve emoties, blokkades en trauma’s af te komen? En werkte bepaalde coaching onvoldoende, alleen tijdelijk of helemaal niet? Dat ligt niet aan jou! Creatrix® werkt wél! Waarom? Creatrix®... is speciaal ontwikkeld door en voor vrouwen en is volledig toegesneden op de werking van het vrouwenbrein, -hart en –lichaam. De meeste methodes zijn geschikt voor mannen en omdat vrouwen fundamenteel anders zijn, werken die methodes niet, onvoldoende of maar even. werkt holistisch en is compleet; brengt hoofd, hart en onderbuik op een diep onderbewust niveau met elkaar in verbinding en op één lijn. werkt op basis van epigenetica. Het is wetenschappelijk bewezen dat je genen, emoties en ervaringen van je (voor)ouders erft. Creatrix® pakt al jouw issues effectief vanaf de wortel aan, ook overgeërfde trauma’s die in voorgaande generaties zijn ervaren. is veilig: je hoeft niet in het verleden te graven en pijnlijke gebeurtenissen te herbeleven. is persoonlijk en eigen. Adviezen en oplossingen van anderen zijn voor jouw (onder)bewustzijn niet specifiek genoeg om te beklijven. Creatrix® spreekt jouw diepe onderbewustzijn aan waardoor jouw eigen adviezen vanuit een diep innerlijk weten als vanzelf naar boven borrelen. Jouw diepe innerlijke wijsheid kent de adviezen en woorden die alleen bij jou passen. En die werken voor jou het beste! transformeert én herprogrammeert diep vastzittende negatieve emoties in het onderbewustzijn. Met Creatrix® vervang je je negatieve ballast door helpende gedachten en je eigen positieve levenslessen. Blokkades verdwijnen en blijvende oplossingen komen ervoor terug. Dit maakt Creatrix® uniek in de wereld. Geen enkele andere methode verenigt al deze facetten in een totaalprogramma zoals Creatrix® dat doet. Steeds meer specialisten uit de gezondheidszorg, psychologen, coaches, artsen en psychotherapeuten, ontdekken deze krachtige methodiek. Het blijkt vaak het laatste ontbrekende puzzelstukje te zijn om diepere belemmerende overtuigingen en trauma’s blijvend aan te pakken. In onderstaande video legt Maz Schirmer, grondlegger van Creatrix® en oprichtster van het Institute of Women International, uit hoe het komt dat Creatrix® zo goed werkt.

svenska

Har du försökt allt för att permanent bli av med negativa känslor, blockeringar och traumor? Och fungerade viss coaching otillräckligt, bara tillfälligt eller inte alls? Det är inte upp till dig! Creatrix® fungerar! Varför? Creatrix® ... har utvecklats speciellt av och för kvinnor och är helt skräddarsydd för kvinnans hjärna, hjärta och kropp. De flesta metoder är lämpliga för män och eftersom kvinnor är fundamentalt olika fungerar dessa metoder inte, otillräckligt eller bara kort. arbetar holistiskt och är komplett; ansluter och justerar huvud, hjärta och buk på en djup undermedveten nivå. fungerar på grundval av epigenetik. Det har vetenskapligt bevisats att du ärver gener, känslor och upplevelser från dina förfäder. Creatrix® hanterar effektivt alla dina problem från roten, inklusive ärvda traumor som upplevts under tidigare generationer. är säkert: du behöver inte gräva i det förflutna och återuppleva smärtsamma händelser. är personlig och unik. Råd och lösningar från andra är inte tillräckligt specifika för att ditt (under) medvetande ska hålla fast. Creatrix® tilltalar ditt djupa undermedvetna, så att dina egna råd bubblar upp naturligt från en djup inre kunskap. Din djupa inre visdom känner till de råd och ord som bara passar dig. Och de fungerar bäst för dig!omvandlar och omprogrammerar djupt fastnat negativa känslor i det undermedvetna. Med Creatrix® ersätter du din negativa ballast med hjälpsamma tankar och dina egna positiva livslektioner. Blockeringar försvinner och permanenta lösningar återkommer. Detta gör Creatrix® unik i världen. Ingen annan metod förenar alla dessa aspekter i ett totalprogram som Creatrix® gör. Fler och fler vårdspecialister, psykologer, tränare, läkare och psykoterapeuter upptäcker denna kraftfulla metod. Det visar sig ofta vara den sista saknade pusselbiten som permanent tar itu med djupare begränsande trosuppfattningar och traumor. I videon nedan förklarar Maz Schirmer, grundare av Creatrix® och grundare av Institute of Women International, varför Creatrix® fungerar så bra.

Oversatt.se | Hur använder jag den nederländska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)